juli 5

Opvoeden vanuit veiligheid en kracht

Een Liefdevolle Benadering

Wanneer ouders in hun eigen kracht staan, verandert de dynamiek van opvoeding. Het opvoeden van kinderen vanuit eigen kracht en veiligheid is essentieel voor hun welzijn en ontwikkeling.


Opvoeden vanuit eigen kracht

Hier zijn enkele inzichten en tips over opvoeden vanuit eigen kracht:

 • Samenwerking en Overleg: In plaats van autoritair op te treden, overleg je met je kind. Samen zoek je naar oplossingen en maak je afspraken. Zo ontstaat er een liefdevolle relatie waarin je jouw kind begeleidt in groeien en volwassen worden.
 • Grenzen Stellen met Tijd en Aandacht: Opvoeden vanuit kracht betekent dat je tijd en aandacht besteedt aan ongewenst gedrag. Je investeert in het begrijpen van de situatie, zodat deze zich niet herhaalt. Dit bevordert een positieve band met je kind.
 • Zelfregie en Zelfredzaamheid: Eigen kracht gaat over zelfregie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Je kind leert problemen oplossen en neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar keuzes. Jullie groeien samen in jullie kracht en zelfstandigheid.


YesPower opvoeden vanuit kracht

Eigen Kracht Stimuleren

Het benutten van de eigen kracht van ouders en kinderen is een belangrijk uitgangspunt. Gezinnen kunnen zelf vragen en opvoedingsproblemen aanpakken, samen met hun sociale netwerk.

Grenzen Stellen en Veiligheid

Als ouder bied je met grenzen veiligheid en structuur. Het is belangrijk om regels te stellen en duidelijke verwachtingen te communiceren.
Opvoeden vanuit gevoel betekent je eigen emoties benoemen en luisteren naar de behoeften van je kind. Zo worden gevoelens erkend en begrepen.

Verbinding en Zelfvertrouwen

Voed de verbinding tussen jou en je kind. Dit versterkt de veilige basis, zelfverbinding en eigenwaarde van je kind.
Geef je kind verantwoordelijkheid en ruimte om zijn eigen ‘ik’ te ontwikkelen. Balans tussen autonomie en grenzen is cruciaal.

Bewustwording bij Professionals

Professionals in pedagogische basisvoorzieningen moeten ondersteunen in plaats van overnemen. Waarbij je als professional kan ondersteunen tot aan het niveau dat je jezelf hebt ontwikkeld. Gemeenten kunnen bijdragen aan bewustwording van eigen kracht en zelfredzaamheid bij gezinnen.
Kortom, opvoeden vanuit eigen kracht en veiligheid creëert een positieve basis voor de ontwikkeling van kinderen

""A parent who raises from inner peace, strength, and security does not react aggressively.""    -   CB


Omgaan met Slaand Gedrag van Kinderen

Praktische Tips voor Ouders omgaan met slaand gedrag voor kinderen

Het is niet ongebruikelijk dat jonge kinderen, vooral peuters en kleuters, soms agressief gedrag vertonen, zoals slaan of schoppen.

Als ouder kan dit gedrag uitdagend zijn. Het is dan ook belangrijk om er verantwoordelijk en consequent op te reageren. Hier zijn enkele do’s en don’ts om je te helpen:

Wat je niet moet doen als je kinderen slaan

Als je agressief reageert dan ben je aan je eigen grens voorbij gegaan. Een ouder die vanuit innerlijke rust,  kracht en veiligheid opvoedt reageert niet agressief.

 • Zelf agressief reageren: Schreeuwen of terugslaan zal het probleem alleen maar verergeren. Blijf kalm en beheerst.
 • Schuldgevoel aanpraten: Vermijd het kind te shamen. Leg uit dat het gedrag niet acceptabel is, maar zonder schuldgevoelens op te wekken.


Wat je wel kunt doen als je kinderen slaan

 • Creëer veiligheid: Ga op ooghoogte zitten met je kind en houd het rustig vast om te voorkomen dat het je raakt. Vertel dat je begrijpt dat het boos of verdrietig is, maar dat pijn doen niet mag.
 • Doorbreek de situatie: Wacht tot het kind gekalmeerd is en praat er dan over. Luister naar hun verhaal en leg uit waarom agressie niet acceptabel is.
 • Empathie tonen: Begin zinnen met “Ik begrijp dat je boos bent…” om je in te leven in hun gevoelens.
 • Onthoud dat het slaan van kinderen in Nederland sinds 2007 bij wet verboden is. Als ouder kun je met liefde, begrip en duidelijke grenzen het gedrag van je kind positief beïnvloeden.


YesPower Opvoeden vanuit veiligheid in jezelf

“Als je in je kracht staat als ouder, heeft een gezond kind geen reden om jou te slaan.” -   CB


Ouders die zich laten slaan

Ik heb mijn eigen kinderen nooit geslagen en mijn kinderen hebben mij ook nooit geslagen.
Wel heb ik toen ik aantal jaren met kleine kinderen werkte bijvoorbeeld gezien hoe ouders, vanuit mijn visie, te weinig in hun kracht stonden en zichzelf lieten slaan of bijten door hun kinderen.

Een voorbeeld hiervan is hoe kinderen onder de twee jaar hun ouders soms herhaaldelijk achter elkaar vol in het gezicht sloegen en dat ouders dit volledig lieten gebeuren zonder een grens te stellen.

Is dit een bijdrage voor je kind? Is dit een bijdrage voor jezelf als ouder? Plus… is dit nodig als je als ouder in je kracht staat?

Veiligheid in jezelf als ouder

Wat als je als ouder eerst zorgt dat je de veiligheid in jezelf op orde hebt? Stel jezelf eens voor hoe je jouw kinderen kunt benaderen als je volledig vanuit je kracht en rust opereert.

 • Hierdoor word je als veilig ervaren voor jezelf, je kinderen en je omgeving.
 • Grenzen stellen als ouder
 • Grenzen Stellen bij Peuters en Kleine Kinderen
YesPower Opvoeden vanuit veiligheid en kracht

Tips en Inzichten voor opvoeden Peuters

Peuters zijn volop de wereld aan het ontdekken. Ze zoeken vaak de grenzen op, niet om jou dwars te zitten, maar omdat het de manier is waarop ze leren. Als ouder wil je dat je kind veilig de wereld ontdekt. Daarom is het belangrijk om duidelijke grenzen en regels te stellen en je kind te begeleiden.

Waarom heeft een peuter regels en grenzen nodig?

 • Veiligheid en Voorspelbaarheid: Grenzen maken het leven van je kind voorspelbaar. Met heldere regels weet je peuter precies wat wel en niet mag, en waarom. Dit geeft je kind zelfvertrouwen en zorgt voor rust bij jullie allebei.
 • Leren door Proberen: Peuters leren vooral door te proberen. Ze ontdekken de wereld door dingen uit te testen, zoals zand in hun mond stoppen om te weten hoe het smaakt. Het is belangrijk om te begrijpen dat ze dit niet doen om hun ouders uit te dagen, maar om te leren.

Corrigerende aai

Soms kan het gebeuren dat een kind je slaat of bijt en dat je vanuit een reflex reageert met een aai of een beet. Ook al vind je je reactie op dat moment niet fijn. Ook jij bent mens!. Kijk is eens hoe en hond omgaat met zijn pups… en je begrijpt wat er gebeurt.

Een corrigerende aai is een interessant concept. Hoewel het minder schadelijk lijkt dan een fysieke tik, kunnen er toch enkele overwegingen zijn:

 • Intentie en Context: Het is belangrijk om te begrijpen waarom je een corrigerende aai geeft. Is het uit reflex, liefde en zorg, of uit frustratie? Context speelt een grote rol. Als het uit een reflex is dan is het interessant om te onderzoeken wat maakte dat je zo reageerde.
 • Effect op het Kind: Zelfs een aai kan een kind beïnvloeden. Sommige kinderen zijn gevoeliger dan andere. Het kan een grens overschrijden als het kind zich ongemakkelijk of onveilig voelt.
 • Alternatieven: Er zijn alternatieven voor fysieke correcties. Denk aan praten, uitleggen en positieve bekrachtiging. Deze benaderingen bevorderen een gezonde relatie tussen ouder en kind.

Kortom, het is essentieel om bewust te zijn van de impact van elke vorm van correctie op kinderen. Een corrigerende aai kan een grens zijn als het niet met liefde en begrip wordt gegeven

YesPower opvoeden vanuit innerlijke rust

De Meerwaarde van Eigen Kracht voor Ouders

In de context van jeugdbeleid en gezinsondersteuning is het versterken van de eigen kracht van ouders en jeugd een belangrijk streven. Hierbij draait het om het vergroten van zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfregie.

Maar wat is nu precies de meerwaarde van het inzetten van eigen kracht? Laten we eens dieper ingaan op dit onderwerp.

 • Duurzame Oplossingen: Wanneer ouders en jeugd hun eigen kracht benutten, leidt dit tot duurzame oplossingen. De hulp sluit beter aan bij hun leefwereld, kennis, inzichten en mogelijkheden. Dit resulteert in effectievere ondersteuning en bescherming tegen (nieuwe) problemen.
 • Samen Beslissen: Eigen kracht gaat niet alleen om zelfredzaamheid. Het gaat om je kinderen verantwoordelijkheid te geven, hoe klein ze ook zijn. Je kinderen zijn intelligente wezens. Durf ze te laten beslissen en beslis ook samen. Bijvoorbeeld bij ouders die het even niet meer zien zitten of een beperkt sociaal netwerk hebben. Het inzetten van eigen kracht is essentieel, zelfs als specialistische hulp nodig is.
 • Professionele Rol: Professionals spelen een cruciale rol bij het versterken van eigen kracht. Hoewel er nog veel te ontdekken valt en kennis versnipperd is, moeten zij de mogelijkheden van eigen kracht benutten en beperkingen erkennen.


Kortom, eigen kracht biedt ouders en jeugd een stevige basis om uitdagingen aan te gaan en hun welzijn te bevorderen. Laten we blijven investeren in deze waardevolle benadering!

Plus opvoeden vanuit eigen kracht creëert een liefdevolle en ondersteunende omgeving waarin je kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in het rapport over het versterken van eigen kracht bij jeugd en ouders. Ook kun je de trainingen van YesPower verkennen en volgen, die gericht zijn op persoonlijke groei en empowerment. Klik hier voor meer informatie.


Bronnen

 • https://www.nji.nl/pedagogische-basis/versterken-van-jeugd-en-ouders
 • https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-19-bescherming-tegen-geweld/
 • https://www.nji.nl/ontwikkeling/zelfstandigheid-en-grenzen-stellen-bij-peuters
 • https://www.nji.nl/ontwikkeling/zelfstandigheid-en-grenzen-stellen-bij-peuters
 • https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Eigen-kracht-versterken-jeugd-en-ouders.pdf

Tags

bewustopvoeden, bewustouderschap, bewustwording, bewustzijn, bewustzijnsgroei, bewustzijnsontwikkeling, clearing, dankbaarheid, energetisch heelmeester, engelen, entiteiten, gemak, gemoedsrust, genieten, gepassioneerd leven, gezondheid, gidsen, healing, high-end, innerlijke kracht, intens genieten, Ja, ja-symbool, krachtvanja, leiderschap, leven vanuit overgave, meest krachtig symbool ter wereld, opvoeden, ouders, Overgave, pedagogischmedewerkers, persoonlijkegroei, persoonlijkleiderschap, peuters, stress, stressontwikkeling, transformatie, trilling, trillingsversterkend, universum, vertrouwen, vibratie, vreugde, vrijheid, wijsheid, yespower, yespowerment, zuiverheid

Dit vind je misschien ook interessant

Ja Symbool

Ja Symbool

Manage je leven en werk

Manage je leven en werk

Ontvang de laatste updates!